Exercici Taj Mahal

TAJ MAHAL
TASCA A REALITZAR:
Redacteu de manera clara i ordenada les respostes a les següents preguntes.
No podeu presentar la feina si hi ha faltes d'ortografia. Baixarà la teva nota.

1. Busca qui va construir el Taj Mahal, quan i per quin motiu. En quina ciutat es troba?

2. A l´Índia hi ha milions de persones que practiquen la religió hinduista. Busca informació sobre la població total que té l´Índia i digues quin tant per cent és hindú. 

3. Ara busca informació de les principals religions que es practiquen a l'Índia. Anomena-les i digues els % de cadascuna d'elles. Representa-ho en un gràfic, entenedor.

4. L'Hinduisme té milers de déus, però...què és el TRIMURTI?  Explica què i qui son i digues què simbolitzen. Afegeix imatges de cadascuna d'aquestes divinitats.

5. LÍndia va ser colònia britànica durant molts anys. Busca el seu passat colonial i digues entre quins anys va ser colònia i què volia dir ser "colònia" d'un altre país.

6. Webgrafia consultada.


Dinàmica de l'exercici:

- L'heu d'enviar al POU. Data límit de lliurament: AVUI
- Qualsevol pràctica copiada, ja sigui directament de webs o d'altres companys, serà considerada nul.la i la nota serà NO ASSOLIT.

- Pots visitar...

BONA PRÀCTICA A TOTHOM!!!


Cap comentari:

Publica un comentari